Drept comercial şi societar

drept comercial societar business Iasi

Pentru societăţile comerciale, oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru:

 • înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;
 • schimbare sediu social;
 • înregistrare şi autorizare punct de lucru;
 • majorare/reducere capital social;
 • prelungirea duratei de funcţionare;
 • înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.
 • înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;
 • excludere şi retragere asociaţi;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • majorare sau reducere de capital social;
 • modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);
 • schimbarea de denumire ale societăţilor comerciale;
 • conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;
 • consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.
 • atestare documente/data certă;
 • asistenţă specializată în cadrul AGA;
 • fuziuni şi achiziţii;
 • concurenţă si antitrust;
 • executări silite.

Oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor civil-comerciale:

 • contracte comerciale (intocmire, redactare, atestare, avizare;
 • acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă;
 • recuperare creanţe comerciale,  recuperarea de credite;
 • somaţii/ordonanţe de plată;
 • concilieri;
 • tranzacţii comerciale şi societare complexe;
 • arbitraj;
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor;
 • redactarea contractelor, acordurilor, tranzacţiilor, notificărilor, acţiunilor în justiţie;
 • mediere şi conciliere conflicte între asociaţi, acţionari şi partenerii comerciali;
 • litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţa comercială;
 • asistenta şi reprezentare în fata instanţelor de orice grad, competenţe în soluţionarea litigiilor comerciale
 • legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti.