Drept fiscal

drept fiscal taxe impozite iasi
Societatea de Avocaţi Tomaşeschi & Asociaţii oferă următoarele servicii:

  • consultanţă în domeniul dreptului financiar-fiscal (impozite, taxe la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, Ministerul Muncii, impozite şi taxe locale);
  • asistenţă în procedurile fiscale de contestaţii şi contencios administrativ privitoare la actele de control ale organelor fiscale de stabilire a impozitelor, taxelor şi penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare
  • contencios fiscal;
  • consultanţă în domeniul impozitului pe venitul global;
  • asistenţă şi reprezentare în fata organelor de control financiar-fiscal;
  • consultanță privind impozitele directe și indirecte, impunerea muncii, inspecția fiscală, precum și asistență în procedurile litigioase; 
  • planificare fiscală;
  • asistență în procedurile fiscale.