Onorariu

onorariu societate de avocati Tonaseschi Iasi

Onorariul societăţii de avocaţi este stabilit în funcţe de următoarele aspecte:

  • Timpul alocat cauzei respective;
  • Natura si dificultatea cauzei;
  • Rezultatele obţinute.

In cadrul societăţii noastre sunt percepute următoarele tipuri de onorariu:

  • Onorariu/ora efectiv lucrata;
  • Onorariu fix;
  • Onorariu de succes.

În cazurile care au ca obiect recuperarea de creanţe, onorariul este calculat şi în funcţie de cuantumul sumei care urmează a fi recuperată.