Drept funciar

avocat drept funciar Iasi
Societatea de avocaţi Tomaşeschi & Asociaţii oferă consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor civile de fond funciar,  respectiv referitoare la:

  • Restituiri proprietăţi funciare;
  • Legea nr. 18/1991—Legea fondului funciar;
  • Legea nr. 16/1994—a arendării;
  • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
  • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;
  • Legea nr. 10/2001—privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  abuziv;
  • Legea nr. 247/2005—privind reforma în domeniile proprietății şi justiției;
  • Legea Nr.165 din 16.05.2013 – privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.