Avocaţi parteneri

Dragomir Tomaşeschi

avocat-dragomir-tomaseschiDragomir Tomaşeschi are experienţă în profesia de avocat de peste 18 de ani. A deținut funcția de Prefect al judeţului Iaşi în administrația publica locală, fiind bine cunoscut pentru calitățile sale de negociator în afaceri sau în relațiile cu instituțiile publice, dezvoltarea de strategii și coordonarea de proiecte, care i-au adus rezultate favorabile în soluționarea unora din cele mai dificile situații juridice.

Dragomir Tomaşeschi are o bogată experienţă în soluționarea cauzelor de fond funciar, litigii comerciale, tranzacții imobiliare, precum și cauze penale, acordând consiliere juridică și de business, deținând un important portofoliu de clienți din ţară și din străinătate. De-a lungul timpului Dragomir Tomaşeschi a reprezentat cu succes clienți în vederea sesizării Curţii Europene a Drepturilor Omului unde a obținut soluții favorabile.

Dragomir Tomaşeschi este membru al Baroului Iași, absolvent al Institutului Național de Administrație București, precum și al cursurilor privind legislația drepturilor omului și comunicare politică.

Contact:

office@tomaseschi.ro
dragomirtomaseschi@yahoo.com


 Simona Tomaşeschi

Avocat Simona Tomaseschi iasi

Simona Tomaşeschi este specializata în soluționarea cauzelor civile și comerciale, legate de constatarea și apărarea dreptului de proprietate, recuperarea de creanțe, răspunderea contractuală și delictuală, soluționarea aspectelor legate de statutul civil al persoanei și dreptul familiei.

De asemenea, Simona Tomaşeschi are o bogată experienta în procedura de înființare a societăților comerciale și asociațiilor şi ONG-urilor, fiind apreciată pentru întocmirea foarte eficientă a documentațiilor necesare și obținerea în cel mai scurt timp a avizelor și licențelor necesare clienților săi. Simona Tomaşeschi este membră a Baroului Iași, fluentă în limba engleză, și absolventă a cursurilor pentru abilităţi în comunicare.

În cei 10 ani de experienţă, Simona Tomaşeschi a reprezentat cu succes un  număr mare de clienți și s-a dedicat soluționării  unor cauze dintre cele mai complexe.

Contact:

office@tomaseschi.ro
simonatomaseschi@gmail.com


  Raluca-Marina Pașparan

Raluca-Marina Pașparan este avocat colaborator SCPA TOMAȘESCHI & ASOCIAȚII este specializata în soluționarea cauzelor de Drept penal, Drept civil, Dreptul familiei, Dreptul muncii, Drept comercial

În cei 4 ani de experienţă, Raluca-Marina Pașparan a reprezentat cu succes un  număr mare de clienți și s-a dedicat soluționării  unor cauze dintre cele mai complexe.

 

Contact:

office@tomaseschi.ro
Pasparan.Raluca@yahoo.com